Jydske Dragonregiment

Bataljoner ved JDR fra 1953 og frem

I/JDR Panserbataljon(1953-)

II/JDR Motorbataljon(1953-1954) Panserbataljon(1955-2004) Uddannelsebataljon(2005-2011) Panserinfanteribataljon(2011-)

III/JDR Panserbataljon(1955-2004) Panserinfanteribataljon(1984-1987)

IV/JDR Opklaringsbataljon(1961-1968) Motoriseretinfanteribataljon(1983-2004)

V/JDR Opklaringsbataljon(1981-2004) Uddannelsebataljon(2005-)

VI/JDR Panserjægerbataljon(1986-1993) Motoriseretinfanteribataljon(2000-2004)

VII/JDR Motoriseretinfanteribataljon(1992-2004)

1/I/JDR

"Niels Kjeldsens Eskadron"

Oprettet:  1953

Nedlagt: 

Motto:

Tidlinje:

1953: Oprettet med 17stk Centurion Mk III

1954: Centurion bliver upgraderet til Mk V

1955: Eskadronen blev reduceret ned til 14 kampvogne

1965: Eskadronen blev udrustet med Centurion Mk V/2 og reduceret ned til 10 kampvogne

1968: 1/I/JDR anlægger Give's byvåben som eskadrons skjold, først år senere blev tilladelssen officelt givet til eskadronen af Give kommune.

1971: Selv om andre eskadroner tidligere, et år af gangen, kunne kalde sig Niels Kjeldsen's eskadron blev det 1/I/JDR det hang ved  da 1/I/JDR vandt den intern JDR konkurrence i år'ene 1969, 70 og 71.  Niels Kjeldsen var Dragon i 1864 og udmærkede sig med heltmod ved en træfning 28 februar 1864 mellem Vejle of Kolding hvor han efter sigende blev skudt i ryggen af en tysk officer.

1976: Modtog 1/I/JDR  Leopard1A3 kampvogn.

1987: I/JDR overgår fra 1JBDE til 3JBDE

1994: 1/I/JDR er udsendt som DANSQN hold 2

1998: I oktober er 1/I/JDR igen udsendt som C-SQN på SFOR hold 6, denne gang støtte af en deling fra 1/III/JDR

2005: Modtager eskdronen Leopard2A5

2008-13: 1/I/JDR sender delinger til Afghanistan på ISAF hold 5, 9, 10, 13, 14 og 15

FB:

Link:

2/I/JDR

Oprettet: 1953

Nedlagt: 

Motto:

Tidlinje:

1953: Oprettet med 17stk Centurion Mk III

1954: Centurion bliver upgraderet til Mk V

1955: Eskadronen blev reduceret ned til 14 kampvogne

1965: Eskadronen blev udrustet med Centurion Mk V/2 og reduceret ned til 10 kampvogne

1967: I forbindelses med "troppeplan 70" blev personelet fra 2/I/JDR flyttet til Viborg og blev til 3/I/PLR da de skulle være den første eskadron i Jylland der ikke tilhørte JDR.

1968: Aktivvers eskadronen igen

1976: Modtog 2/I/JDR som den første eskadron i Danmarl Leopard1A3 kampvognen.

1987: I/JDR overgår fra 1JBDE til 3JBDE

1997: 2/I/JDR er udsendt som C-SQN på SFOR hold 3 

2000: I oktober er 2/I/JDR igen udsendt som C-SQN på SFOR hold 10 denne gang støtte af tre besætninger fra 1OPKESK/V/JDR

2004:  2/I/JDR var udsendt til Irak som spejdereskadron(Recce-SQN) på DANCON/IRAK hold 4

2005: Eskadronen blev udrustet med Leopard2A5

2007-14: 2/I/JDR sender den første deling til Afghanistan på ISAF hold 4A og der efter på hold 6, 11, 12, 16 og 17 hvorefter KVGDEL tages hjem.

FB:

Link:

 

3/I/JDR

Eskadronsmærket fra 1996 til 2004

Oprettet: 1953

Nedlagt: 2011

Motto:

Tidlinje:

1953: Oprettet med 17stk Centurion Mk III

1954: Centurion bliver upgraderet til Mk V

1955: Eskadronen bliver reduceret ned til 14 kampvogne

1964-68: Eskadronen bliver udrustet med Centurion Mk V/2

1965: Eskadronen bliver reduceret ned til 10 kampvogne

1967-94: 3/I/JDR bliver omkonverteret til et panserinfanterikompagni ved at man overtager personel og materiel fra Prinsens Livregiment i 1967, Personlet bliver omfordelt til andre eskdroner ved JDR (genaktiveringen af 2/I/JDR)

1994: 3/I/JDR blev igen en kampvognseskadron som mobiliseringseskadron udrustet med Leopard1A5

1997: Eskadronen blev aktiveret med personel fra 1/II/JDR og 2/II/JDR. Det reserve personel der havde været i eskadronen fra 1994 til 97 blev overflyttet til 3/I/SLFR.

1999-2000: Fra oktober til april var eskadronen udsendt til Bosnien på SFOR hold 8

2005: Eskadronen blev udrustet med Leopard2A5, og samtidig overtager man enheds mærket (og historie) fra 1/III/JDR

2006: 3/I/JDR var udsendt til Afghanistan som spejdereskadron(Recce-SQN) på ISAF hold 3

2009-10: 3/I/JDR sender delinger til Afghanistan på ISAF hold 7 og 8.

2011: 1 jaunar blev eskadronen blev lagt i mølposen

2011: Eskadronen blev for anden gang omkonverteret denne gang til mekaniseret infanterikompagni.

FB:

Link: http://forsvaret.dk/JDR/Panserbataljonen/Historie/3%20kvesk/Pages/default.aspx

4/I/JDR

Oprettet: 1953

Nedlagt: 1968 

Tidlinje:

1953: Oprettet med 17stk Centurion MkIII

1954: Centurion blev upgraderet til Mk V

1955: Eskadronen blev nedlagt

1965-67: Eskadronen blev igen aktiveret og  udrustet med Centurion Mk V/2

1967: 4/I/JDR blev omkonverteret til et motoriseretinfanterikompagni og lagt i mølposen. Personlet bliver omfordelt til andre eskadroner ved JDR.

1994: 4/I/JDR ovetager kadren fra 3/I/JDR og med opgaven at uddannede værnepligtige i rammen af 4PNINF/I/JDR

2004. 4/I/JDR bliver et stående panserinfanterikompagni, der senere modtog 6stk (to delinger) CV90 infaterikampkøretøj.

2014: Ruder 4 bliver lagt over til II/JDR

Link:

https://photos.google.com/share/AF1QipNPFOJsNM57RrLqLSvFnnl4k79hCFoES36q0kKJY-Y7pCC7bJlqWjOndhl77Hg9hw/photo/AF1QipNXLUwq7Zyvh-zUHPUKd1SJzpQFbWojFYIx64YN?key=aEF3dUpPWldtMjNoeGRuaG92UmVXeTZ5SGhTUzRB

1/II/JDR

Farverne referer med den gul cirkel og rød kant til eskadrons tid som 4/I/JDR

Oprettet: 1955

Nedlagt: 2004

Motto:

Tidlinje:

1955: Ved omstruktureringen af II/JDR fra motorvognsbataljon til panserbataljon i  overtog 1/II/JDR personelet fra 4/I/JDR.

1965: Eskadronen bliver reduceret ned til 10 kampvogne

1992: Eskadronen er udsendt til Kroatien på UNPROFOR hold 1 som A-Coy (OBS kompagni)

1996: Eskadronen var udsendt til IFOR hold 1.

1996: Efter hjemkomsten bliver personelet overført til (gen/ny)-oprettet 3/I/JDR da 1/II/JDR blev lagt i mølposen.

1997-2000: Som mobiliseringseskadron var 1/II udstyret med Centurion MK.V2.DK

2000-2004: Som mobiliseringseskadron var 1/II udtryret med Leopard1A5

2004: 1/II/ blev nedlagt som kampvognseskadron

2011: blev 1/II oprettet som et Panserinfanterikompagni med 6stk (to delinger) CV90 infaterikampkøretøj.

2/II/JDR

"Peugeot løven" fra 1971
Inspireret af at en chef havde en Peugeot.

Oprettet første gang: 1955

Nedlagt: 2004

Motto:

Tidslinje:

1955: Ved omstruktureringen af II/JDR fra motorvognsbataljon til panserbataljon blev 2/II/JDR oprettet som en aktiv eskadron  

1961: 2/II/JDR blev lagt i mølposen                                                                      

1971: Aktivers eskadronen igen til stående styrke, og det er her eskadronsmærket bliver anlagt.

1993: Eskadronen støtter 1/III/JDR med en deling til DANSQN hold1

1996: Eskadronen støtter 1/II/JDR med en deling og enkel personer  til IFOR hold 1 

1996: Efter hjemkomsten bliver personelet overført til (gen/ny)oprettet 3/I/JDR da 2/II/JDR blev lagt i mølposen.

1997-2000: Som mobiliseringseskadron blev 2/II udstyret med Centurion MK.V2.DK

2000-2004: Som mobiliseringseskadron var 2/II udtryret med Leopard1A5

2004: 2/II/ blev nedlagt som kampvognseskadron

2014: Blev 2/II/JDR oprette som et mekaniseretinfanterikompagni der uddanner infanterister til hærens stående styrke og reaktionsstyrken. 

3/II/JDR

Oprettet: 1955

Nedlagt: 2011

Motto:

Tidlinje:

1955: Oprettet med 14stk Centurion Mk V som mobiliserings eskadron.

1964-68: Eskadronen blev udrustet med Centurion Mk V/2

1965: Eskadronen blev reduceret ned til 10 kampvogne

1968: 3/II/JDR blev omkonverteret til et panserinfanterikompagni, kampvognspersonlet bliver omfordelt til andre eskadroner ved JDR.

1994: 3/II/JDR blev igen en kampvognseskadron som mobiliseringseskadron udrustet med Leopard1A5

1997-2000: Som mobiliseringseskadron var 3/II udstyret med Centurion MK.V2.DK

2000-2004: Som mobiliseringseskadron var 3/II udtryret med Leopard1A5

2005: Eskadronen blev for anden gang omkonverteret, denne gang til mekaniseret infanterikompagni.

4/II/JDR

Oprettet: 1965

Nedlagt: 1967

Motto:

Tidlinje:

1965: Oprettet som mobiliseringseskadron med 10stk Centurion Mk V/2

1967: 4/II/JDR blev omkonverteret til et motoriseretinfanterikompagni som mobiliseringsenhed.

1994: 4/II/JDR ovetager kadren fra 3/I/JDR og med opgaven at uddannede værnepligtige i rammen af 4PNINF/II/JDR

1996: 4PNINF/II/JDR blev lagt i mølposen.

1/III/JDR

Oprettet: 1955

Nedlagt: 2004

Motto: Den falske er faar vist sin straf

Tidlinje:

1988: Blev eskadronen aktivet og overtog det stående personel fra 3/I/KJFR i Varde som havde historie tilbage til 3/I/FLR der også lå i Varde, derigennem har eskadronen overtaget 3/I/FLR gamle enhedsmærke med liljen.

1993: Eskadronen var den første enhed dere som kampvognseskadron der var udsendt som DANSQN hold 1 

2000: 1/III/JDR blev udrustet med leopard2A4 som forsøgeskadron for at samle erfaring med leopard2.

2001: Sidst på året fik eskadronen igen Leopard1A5 så den kunne blive klar til udsendelse

2002: I Oktober blev eskadronen udsendt til Bosnien på SFOR hold 14.

2004: 1/III/JDR blev omskolet til Leopard2A5

2005: Historien og mærket "flyttede" med til Holstebro og omdøbt til 3/I/JDR.

Tilhørsforhold: Panserbataljonen III/JDR

1955-1960: 3 Division

1961-1987: 3 Jyske Brigade

1987-2000: 1 Jyske Brigade

2001-2004: DIB (Danske Internationale Brigade)

FB:

Link: http://baltap.dk/BALTAP/III_JDR_1985.pdf

2/II/JDR

Oprettet: 1955

Nedlagt: 2004

Motto:

Tidslinje:

2000: Eskadronen blev aktiveret

2002: I februar blev 2/III/JDR udsendt på SFOR hold 13.

2004: 2/III/JDR den første eskadron til at køre Leopard2A5

2005: Historien og et omtegnet mærke "flyttede" med til Holstebro og omdøbt til 3/I/LG

Tilhørsforhold: Panserbataljonen III/JDR

1955-1960: 3 Division

1961-1987: 3 Jyske Brigade

1987-2000: 1 Jyske Brigade

2001-2004: DIB (Danske Internationale Brigade)

FB:

Link: http://baltap.dk/BALTAP/III_JDR_1985.pdf

3/III/JDR

Oprettet første gang: 1955

Nedlagt: 1967

Tidlinje:

1955: Oprettet som mobiliseringseskadron med 14stk Centurion Mk5

1965: 3/III/JDR blev reduseret til 10 kampvogne

1967: 3/III/JDR blev omkonverteret til et panserinfanterikompagni som som mobiliseringsenhed.

1984: 3/III/JDR blev omkonverteret til en eskadron som som mobiliseringsenhed.

1987:  3/III/JDR blev igen omkonverteret til et panserinfanterikompagni som som mobiliseringsenhed.

1988: Blev kompagniet aktiveret i Oksbøl og personelet fra stånede styrke kom fra KJFR i Fredercia.

1994: I Juni blev 3/III/JDR igen til en eskadron i mobiliseringen og panserinfanteristerne blev ført over til 4/III/JDR som overtog panserinfanterikompaginet

2000: Overgik eskadronen sammen med resten af bataljoen til DIBen og fik sit DIB personel fra 3/II/SJLR 

Tilhørsforhold: Panserbataljonen III/JDR

1955-1960: 3 Division

1961-1987: 3 Jyske Brigade

1987-2000: 1 Jyske Brigade

2001-2004: DIB (Danske Internationale Brigade)

FB:

Link: http://baltap.dk/BALTAP/III_JDR_1985.pdf

4/III/JDR

Oprettet: 1965

Nedlagt: 1967

Tidlinje:

1965: Oprettet som mobiliseringseskadron med 10stk Centurion Mk5/2

1967: 4/III/JDR blev omkonverteret til et motoriseretinfanterikompagni som mobiliseringsenhed.

1994: 4/III/JDR ovetager det stående personel fra 3/III/JDR og blev til et panserinfanterikompagni. Reservepersonelt fra 4MOTINF blev overført andre mobiliseringsenheder ved JDR

2004: 4/III blev nedlagt og personelet flyttet over i 4/I/JDR

FB:

Link: