Danske Livregiment

Bataljoner ved DLR fra 1967 til 2000

I/DLR Panserinfanteribataljon(1967-2000)

II/DLR Motoriseretinfanteribataljon(1967-1981) Panserinfanteribataljon(1981-2000)

III/DLR Motoriseretinfanteribataljon(1967-2000) 

IV/DLR Motoriseretinfanteribataljon(1967-2000)  

3/I/DLR

Anlagt i maj 1995, frem til 2000

Oprettet: 1968

Nedlagt: 2000 

Motto:

Tidslinje:  

1967: I/DLR blev til en panserinfateribataljon med "troppeplan70", dog forblev eskadronen inaktiv de først år 

1968: Oprettet som eskadron i stående styrke med Centurion MK5 (84mm kanon) på Sjælsmark Kaserne (Regiment og resten af I/DLR lå på Høvelte Kaserne).

1976: Eskadronen flytter til vartings område på Kulsbjerg øvelseterræn i forbindelse med at regimentet flytter fra Høvelte til Vordingborg. Omkring halvdelen af personlet fra eskadronen blev på Sjælsmærk kaserne da man aktiverede 3/I/LG

1979: Eskadronen bliver udrustet med Centurion Mk5/2

1986: Eskadronene bliver lagt i Mølposen, og kampvogne bliver sendt til upgradering

1987: 3/I/DLR blev udrustet med Centurion Mk5/2DK

1990-1994: 3/I/DLR er omkonverteret til et panserinfanterikompagni

1994: 1Juni overgik I/DLR til den ny oprettet DIB, eskadronen fik  igen navnet 3/I/DLR og blev udrustet med Leopard1A5

1995: I Oktober er eskadronen i Bosien på DANSQN hold 5 

1996:1 Januar blev DANSQN hold 5 bliver til IFOR hold 0, eskadronen var hjemme igen i april

1999: Eskadronen er med resten af I/DLR i Kosovo på KFOR hold 1

2000: Eskadronen og resten af I/DLR bliver overført til II/GHR ved nedlæggelsen af Danske Livregiment. Det stående personel fra eskadronen blev overført til 3/II/GHR i Slagelse, hvis de ikke valgte at blive overført til DANILOG på Vordingborg kaserner.

I/DLR tilhørsforhold:

1967-1990: 1 Sjællandske Brigade

1994-2000: Den Danske Internationale Brigade

FP:

Link:

4/I/DLR

4/I/DLR 1990-1994

Oprettet: 1990

Nedlagt: 1994

Motto:

Tidslinje:

1990: I/DLR aktiver igen sin eskadronen som skifter midlertidigt navn til 4/I/DLR da bataljonen får et ekstra panserinfanterikompagni, grunden er at der kun er 90 kampvogne af Centurion Mk5/2DK til de to brigader på Sjælland og derfor må 2 Sjællandske Bridage  "nøjes" med I/DLR som eneste panserinfanteribataljon (med Mk5/2DK) efter at I/LG blev konveteret om til en motoriseretinfanteri bataljon. 

1994: Efter at I/DLR er overgået til DIB'en aflevere eskadronen sine Centurion Mk5/2DK til lokalforsvarsenhedernes mobiliseringsenhederen og skifter tilbage til 3/I/DLR

1994: 1 juni blev 4/I/DLR igen et motoriseretinfanterikompagni. Primært med hjemsendte livgarder på reaktionskontrak i DIB'en. Betegnelsen PANSERMOTINFKMP blev brugt da kompaginet, som DIB enhed, bliver udrustet med Piranha III H.

I/DLR tilhørsforhold:

1990-1994: 1 Sjællandske Brigade

FP:

Link:

3/II/DLR

Oprettet: 1976 (fra 1981 som mobiliseringseskadron)

Nedlagt: 2000 ved sammenlægningen med GHR og SJLR 

Motto:

Tidslinje:

1976: Med sammenlægningen af FAFR og DLR i 1976 fik DLR ansvaret for ydrelig en panserinfanteribataljon, dog bruget man stadig FAFR som bataljons navn (I/FAFR) og dermed hed det også 3/I/FAFR frem til 1981.

1979: Eskadronen blev udrustet med Mk V/2

1981: Eskadronen blev lagt i møposen.

1985-87: Eskadronen blev udrustet med Mk V/2.DK 

1994: I forbindelse med nedlæggelsen af 2SBDE blev II/DLR flyttet til 1SBDE

1995-1996: II/DLR bliver støttet af Livgarden med opstillingen af det motoriseretinfanterikompagni (4/II/DLR) og dele af stabkompagninet.

1997: Eskadronen bliver udrustet med Leopard1A5

2000: Eskadronen og resten af II/DLR bliver overført til I/LG ved nedlæggelsen af Danske Livregiment. Eskadronen forsætter som mobiliserings eskadron ved I/LG.

II/DLR tilhørsforhold:

1976-1994: 2 Sjællandske Brigade

1994-2000: 1 Sjællandske Brigade

FP:

Link:

  • 3KVGESK/I/DLR

    1973-1989

  • 4KVGESK/I/DLR

    1990-1994

  • 3KVGESK/I/DLR

    1995-2000