Centurion

Mk V/2DK

1953: 216 stk Centurion Mk III bliver modtaget igennem våbenhjælpen, 106 stk med "A-gun" som har mundningsbremse og 110 stk med "B-gun" som har rørsuger ca 1/3 fra blenderingen, Begge kanoner er 84mm kanoner.

1954: Vogne bliver upgraderet til Mk V da man skifter tårngeværet BESA ud med Browning 7.62mm LMG

1957: 16stk Centurion ARV Mk II bliver indført som bjægningsvogn ved pansertropperne senere omfordelt også til panserinfanteribataljonerne 

1959: Browning 12.7mm TMG  bliver monteret som kubbelgevær

1964: De 106 vogne med 84mm "A-gun" for skiftet kanonen ud med 105mm L7A1 kanon, og for betegnelsen Mk V/2 og alle 216stk for det tyske MG 7.62mm LMG som nyt tårngevær.

1967: 100stk Mk V/2 bliver tildelt de fem panserbatljoner (I/JDR, II/JDR, III/JDR I/GHR og II/GHR) 80stk Mk V bliver tildelt til næsten alle Infanteriregimenterne for tildelt en kampvognseskadron til de nye panserinfanteribataljoner (3/I/DLR, 3/I/PLR, 3/I/SJLR, 3/I/FAFR, 3/I/FLR, 3/I/KJFR, 3/I/DRLR og 3/I/LG). de sidste 20stk Mk V kan ha været tildelt III/GHR som var PNBTN/3SBDE i perioden 1968-1974.

1978: Mk V/2 bliver flyttet til sjællandske eskadroner da de jyske eskadron for Leopard1A3

1978: 4 stk Centuron ARV (brolægningsvogn) bliver indført ved 1 og 2 Sjællandske Brigade (ved 4 og 5 panseringeniørkompagni på Farum kaserne)

1979: 110 stk Mk V bliver omkonventeringen og overflyttet til mobiliseringshærens panserjægereskadroner og dermed begynder udfasningen af 48 stk  M10 Achilles fra lokalforsvaret.

1985: 90 stk Mk V/2 bliver udstyret med laserafstandsmåler og mørkekamps midler, og ny betegnelse bliver Mk V/2.DK . De to panserbataljoner på Sjælland (I/GHR og II/SJLR) for tildelt yderelig en eskadron således de består af 30 kampvogne. Derudover bliver eskadronern ved de tre panserinfanteribataljoner, 3/I/DLR, 3/II/DLR og 3/I/SJLR udstyret med Mk V/2.DK 

1986: PLR for til opgave at opstille PNJESK og uddanne bestæninger til mobiliseringen til dette bruges et antal vogne ( Mk V og Mk V/2) som har stået på depot, Mk V med 84mm kanon for skiftet kanon til 105mm og bliver til Mk V/2.

1994: 2 Sjællandske Brigade bliver omstruktureret til DIB'en aflevere sine 40 stk Mk V/2.DK mobiliserings enhederne 

1994: 51 stk Mk V bliver hugget op i Bjerringbro ved Orla Rasmussen

1995: Yderelig 51 stk Mk V bliver hugget op. (Tilbage er 90 stk Mk V/2.DK og 24 stk Mk V/2) 

1996: 1/I/GHR bliver sidste eskadron i stående styrke til at anvende Centurion kampvogne da de begynder omskoling til Leopard1A5 ultimum 1996

1997: Efter 2 Jyske Brigade er blevet nedlagt er II/JDR lagt i mølposen med den nye opgave at være PNBTN/DDIV. Til det bliver bataljonen udrustet med 30 stk Mk V/2.DK

1997: De 24 stk Mk V/2 udgår af mobiliseringstyrken, hvorfra en del er udstillet på div garnisoner, museumer eller sat ud i øvelses terræner landet rundt som trænings mål

2000: Alle 90 tilbageværedne Centurions Mk V/2.DK udgår af mobiliserings stryken hvad enten der er fra de tre eskadroner ved II/JDR eller PNJESK på Sjælland og Bornholm.

2000: En god hånd fuld er blevet udstillet på garnisoner og museumer eller "aktive" ved div. veterankøretøjs foreninger. (en Mk V med 84mm kanon er blevet bevaret ved JDRVP)

Link: http://www.armyvehicles.dk/centurion.htm

Leopard 1

1A5DK med Dozer

1977: 120 stk Leopard1A3 bliver Indført og første eskadron til at blive omskolet er 2/I/JDR derefter følger de resterende jyske eskadoner

1992: Køber Danmark ydrelig 110 brugt A5 vogne af Tyskland (der først lige  skal klare gøres  og upgraderes)

1993: Imens de "nye" vogne  bliver indført i de jyske eskadroner bliver de 120 "gamle" Leopard1A3 sendt den anden vej for at blive opgraderet til 1A5 

1993: 14stk Leopard bjægningvogne 'Berger" og 10stk Leopard brovogne "Biber" bliver anskaffet. og 1994 indført for Bergeren i stabseskadroner/stabskompagnier og for Biberen i Panseringeniørkompagninerne.

1993: DANSQN hold 1 (1/III/JDR) bliver sendt til Bosien i oktober

1993-2001: I perioden blive  36 vogne udstyret med køle/lade anlæg og projektøre. Dem der ikke for køle/lade anlæg (194 stk)for en trådkurv bag på tårnet og andre  små featuers: De to forskellige vogne hedder nu 1A5DK1 og 1A5DK.

1994: De sjællandske eskadroner fra DIB'en begynder at for Leopard1A5.

1997: Som de sidste eskadroner for de fem eskadroner ved 1 Sjællandske Brigade  Leopard1A5 (1 januar). Omskolingen begyndte allerede ved 2/I/GHR i  starten af 1996.

1999-2000:  KFOR hold 1 og hold 2, er der en eskadron med i Kosovo.

2003: SFOR hold 15 (3/II/GHR) bliver det sidste hold i Bosnien

2004: 1/I/JDR bliver sidste eskadron til at køre i Leopard1A5 ind den omskoles til Leopard2A5.

2004: Leopard1A5DK og DK1 bliver udfaset og udgår af strukturen flere bliver hugget op, og andre bliver "solgt" tilbage til Tyskland, samt at en god hånd fuld er blevet udstillet eller "aktive" ved div. veterankøretøjs foreninger.

Link: http://www.armyvehicles.dk/leopard1a3.htm

Leopard 2

2A5

1994: Det bliver besluttet og bevilget penge til indkøb af 56 stk Leopard2 som skal bruges til DIB'en

1997: 51 leopard2A4 bliver købt, dog er kun få vogne til test ved hærens kampskole.

1997-2004: Selv om de indgår i nummer og DIB'en organisatorisk er udstyret med. Låner de fem eskadroner ved DIB'en Leopard1A5DK 

2000: Leopard2A4 (10stk) bliver brugt i en prøveperiode ved 1/III/JDR i Oksbøllejen. Resten af de 56 stk danske Leopard2 står på depot Tyskland hvor upgraderingen begynder.

2001-2004: Ingen operative Leopard2 i Danmark da de vogne der er i Danmark bliver sendt til Tyskland for at blive upgraderet til 2A5DK

2004: 1/III/JDR og 2/III/JDR bliver udrustet med Leopard2A5DK

2005: Forsvarsforliget 2005-2009 gør at alle Kampvogene bliver placeret i Holstebro med I/JDR som bærende enhed med tre stående eskadroner (1/I/JDR, 2/I/JDR og 3/I/JDR) hvor bataljonen også har opstillings og uddannelsesansvaret for 3/I/LG(Stående styrke) og 3/I/GHR(mobiliserigstyrken)

2007: Den første kampvognsdeling bliver sendt til Afghanistan på ISAF hold 4A. I forbindelsen med udsendelsen til Afghanistan bliver der lavet nogle upgraderinger så den fik betegnelsen Leopard2A5INTOPS. 

2011: Nyt forlig gør at der kun bliver to eskadroner (1/I/JDR og 2/I/JDR) tilbage i strukturen.

2014: ISAF hold 17 bliver sidste hold med en kampvognsdeling (A-troop).

Flere andre hjemmesider kalder de danske Leopard2A5, for Leopard2A6(minus A6 lange kanon)

Link: http://www.armyvehicles.dk/leopard2a4.htm

 

M41

1961: 53 stk M41 Walker Bulldog bliver givet til Danmark i våbenhjælp som den sidste kampvogns type.

1961-63: Indført ved OPKESK og i OPKDEL/PNBTN ved JDR(24stk)  og GHR(24stk) til afløsning for M24 Chaffee.

1969: De 5 (6 fra 1968) OPKDEL/PNBTN bliver udfaset af panserbataljonernes stabseskadroner.

1970: LKVGESK/BV bliver udruste med 17 stk M41 Walker Bulldog.

1985-87: M41 Walker Bulldog bliver upgraderet til M41DK1

1986: OPKDEL/LKVGESK/BV bliver udskilt og OPKESK/BV bliver oprettet

1994: V/JDR aflevere sine 18stk M41DK1 til mobiliseringsenhederne (MILREG IV) da V/JDR bliver udrustet med Leopard1A5.

1997: III/GHR aflevere sine 18stk M41DK1 til mobiliseringsenhederne da III/GHR bliver udrustet med Leopard1A5 (1997-2000 ville III/GHR givetvis i krigstid stadig havde været udrustet med M41DK1 da DIB'en ikke havde fået sine Leopard2)

1998: BV ligger både LKVGESK og vogne fra OPKESK i mølposen.

2000: M41DK1 udgår af mobiliseringen og en god hånd fuld er blevet udstillet på garnisoner og museumer eller "aktive" ved div. veterankøretøjs foreninger. 

Link: http://www.armyvehicles.dk/m41.htm

M24 Chaffee

1953: 67 stk M24 Chaffe bliver givet til Danmark i våbenhjælp

1953: Indført ved OPKESK og i OPKDEL/PNBTN ved JDR(24stk)  og GHR(24stk)

1961: LKVGESK/BV bliver oprettet og udrustet med 17stk M24 Chaffee

1963: M24 Cheffe udgår af OPKESK og OPKDEL/PNBTN ved JDR og GHR da M41 bliver indført

1970: LKGVESK/BV bliver udrustet med M41 og alle M24 Chaffe er i mølposen

1970-1975: Det er redaktøren ubekendt hvilke mobiliseringsenheder M24 Chaffee var designeret ved.

1975: M24 Cheffee udgår af mobiliserings enhederne. Flere bliver placeret på øvelespladser rundt i Danmark til pansernærbekampelses uddannelse, andre bliver placeret på garnisoner og museumer samt veterankøretøjs foreningerne har nogle stykker.

Link: http://www.armyvehicles.dk/m24chaffee.htm

M10 Achilles IC