Kongens Jyske Fodregiment

Bataljoner ved KJFR fra 1968 til 1991

I/KJFR Motoriseretinfanteribataljon(1968-1973) Panserinfanteribataljon(1973-2000)

II/KJFR Motoriseretinfanteribataljon(1968-1991) 

III/KJFR (Motoriseret)infanteribataljon(1968-1991) 

3/I/KJFR

3/I/KJFR (Holstebro)
1969-1981

"Isbjørne Eskadronen" eller "Kongens Eskadron"

Opretttet : 1969 

Nedlagt: 1991 fra mobiliserings styrken

Historien/Tidslinjen:

1969: I August oprettede og aktiverede man eskadronen, hvor I/KJFR i 3 Jyske Brigade, udgør det for mobiliseringsbataljonenen III/JDR som er 3 Jyske Brigades panserbataljon.

1973: I/KJFR ingik først officielt som panserinfanteribataljon i 3 Jyske Brigade sammen med I/PLR

1977: Eskadronen bliver i august udsrustet med Leopard1A3

1981: Eskadronen bliver  flyttet til Varde, dog har personelet i Holstebro nok følt at eskadroen blev lagt i mølposen og størstedelen af det tilbageværende personel blev omfordelt i de andre eskadroener i Holstebro. Historiken fra "Isbjørne eskadronen" blev ikke videre ført til Varde, Dog overtog man historiken og eskadronsmærket "liljen", da det stort set var personel og materiel fra 3/I/FLR

1987: Personelt bliver overført til 1/III/JDR  der blev placeret i Oksbøllejeren og 3/I/KJFR bliver lagt i mølposen.

1991: Eskadronen og resten af KJFR bliver nedlagt som regiment da man sammenlagde KJFR, FLR og SLFR i Haderslev som SLFR. Panserinfanteribataljonens Matriel og hjemsendt personel blev overført til III/PLR.

Link: http://www.kjfr.dk/370858387

  • 3/I/KJFR (BTN Standart)

    1974-1991

  • 3/I/KJFR (Varde)

    fra 1981-1987

    Liljen Eskadronen