1PNJESK/GHR

1953: Oprettet som enhed i Stående styrke med 12stk M10 Achilles, tilhørsforhold en kommando eller region på Sjælland.

1967: Eskadronen blev lagt i mølposen

1979-82: M10 Achilles blev udfaset fra mobiliseringen og erstattet af Centurion Mk V. 

1979-83: Med indførelse af Centurion Mk V com panserjager, blev yderliger eskadroner  opdtillet på Sjælland. Hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved GHR, SJLR og FAFR blev designeret hertil.

1983: Eskadronerne blev overflyttet til 1 Sjællandske Kampgruppe.

 

2PNJESK/GHR

1953: Oprettet som enhed, med 12stk M10 Achilles, tilhørsforhold var militærregion IV (Fyn). Eskadronen blev lagt i mølposen 

1979-82: M10 Achilles blev udfaset fra mobiliseringen og erstattet af Centurion Mk V . 

1979: Opstillingen af eskadronen på Fyn blev overført til Fynske Livregiment, og 2PNJESK/GHR fik tilhørsforhold på Sjælland.

1983: Eskadronerne blev overflyttet til 2 Sjællandske Kampgruppe.

 

1PNJESK/JDR

1953: Oprettet som enhed i Stående styrke med 12stk M10 Achilles, tilhørsforhold en kommando eller region i Jylland.

1967: Eskadronen blev lagt i mølposen 

1979-82: M10 Achilles blev udfaset fra mobiliseringen og erstattet af Centurion Mk V. Med indførelse af Centurion Mk V som panserjager, blev 1PNJESK/JDR nedlagt. Nye eskadroner blev opstillet af andre regimenter i de respektive militærregioner.

 

 

2PNJESK/JDR

1953: Oprettet som enhed i mobiliseringen, med 12stk M10 Achilles, tilhørsforhold en kommando eller region i Jylland.

1979-82: M10 Achilles blev udfaset fra mobiliseringen og erstattet af Centurion Mk V. Med indførelse af Centurion Mk V som panserjager, blev 2PNJESK/JDR nedlagt. Nye eskadroner blev opstillet af andre regimenter i de respektive militærregioner.

 

 

PNJESK/MILREG I (DRLR)

1979: Opstillinget af DRLR. Eskadronen bliver udrustet med 8 stk Centurion MK V og hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved 3/I/DRLR blev designeret hertil.

1986:  Eskadronen blev nedlagt og materielet omfordelt til den nyoprettet PNJBTN/VI/JDIV 

Link: http://issuu.com/gyldenloeve/docs/gyldenloeve1-14

 

PNJESK/MILREG II (PLR)

1979: Opstillinget af PLR. Eskadronen bliver udrustet med 8 stk Centurion MK V og hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved 3/I/PLR blev designeret hertil.

1986: Eskadronen blev nedlagt og materielet omfordelt til den nyoprettet PNJBTN/VI/JDIV 

 

PNJESK/MILREG III (KJFR)

1979: Opstillinget af KJFR. Eskadronen bliver udrustet med 12 stk Centurion MK V og hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved 3/I/KJFR blev designeret hertil.

1986:  Eskadronen blev nedlagt og materielet omfordelt til den nyoprettet PNJBTN/VI/JDIV 

 

1PNJESK/MILREG IV (FLR/JDR)

1979: Opstillinget af FLR. Eskadronen bliver udrustet med 8 stk Centurion MK V og hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved 3/I/KJFR blev designeret hertil.

1983: Opstillingt af FLR som en af to eskadroner med 10stk Centurion MK V, designert i II/FLR 2 som 2PNJESK/II/FLR (lokalforsvarsbataljon), hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved 3/I/FLR og eskadroner fra JDR blev designeret hertil.

1992: Opstillings ansvaret af eskadronen overgik til JDR i forbindelse med at FLR blev nedlagt.

1994: 

1994: De to PNJESK bliver udrustet med M41DK1 og designeret som lette kampvognseskadroner (LKVGESK) og hjemsendt personel der har gjort tjeneste ved V/JDR (OPKBTN) blev designeret hertil.

2000: Den lette kampvognseskadron blev nedlagt, og M/41DK1 blev udfastet.

2PNJESK/MILREG IV (FLR/JDR)

1983: Opstillingt af FLR som en af to eskadroner med 10stk Centurion MK V, designert i II/FLR  som 2PNJESK/II/FLR (lokalforsvarsbataljon), hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved 3/I/FLR og eskadroner fra JDR blev designeret hertil.

1992: Opstillings ansvaret overgår til JDR i forbindelse med at FLR blev nedlagt.

1994: De to PNJESK bliver udrustet med M41DK1 og designeret som lette kampvognseskadroner (LKVGESK) og hjemsendt personel der har gjort tjeneste ved V/JDR (OPKBTN) blev designeret hertil.

2000: Den lette kampvognseskadron blev nedlagt, og M/41DK1 blev udfastet.

MILREG VII (Bornholm)

1979: Panserjagereskdron/Bornholms Værn blev oprette som Mobiliseringseskadron

1980: 26.oktober ankommer 12stk Centurion Mk V til Bornholm. GHR havde opstillings ansvaret.

1986: Eskadronen bliver nedlagt 

1987: Centurion'erne blev overflyttet fra Bornholm til Jylland hvor de skulle indgå i den nyoprettet PNJBTN/VI/JDIV 

Link: http://fliphtml5.com/kyqx/ebvt/basic (side 11(14))

Jyske Kampgruppe

1983: JKG blev oprettet med JDR som ansvarlig regiment (Chef, stab, stabskompagni samt IV/JDR,  IV/PLR og III/KJFR. )

1983: PNJESK/JGK blev oprettet med 10 stk Centurion Mk V. (Opstillende myndighed pt. ukendt)

1991: Da KJFR blev nedlagt, blev III/KJFR til VII/JDR.

1994: PNJESK/JGK blev formentenlig udrustet med Centurion Mk V/2 efter 2 Sjællandske Brigade blev nedlagt.

1996: PNJESK/JGK blev nedlagt sidst i december, efter reduktion af Centurion fra 216 styk til 70styk.

1997: JKG for tildelt II/DRLR som en fuld enkadreret panserinfanteribataljon, de andre to bataljoner er nu III/DRLR og IV/JDR.

2000: JGK er uden panserede enheder og JDR opstiller: Chef, stab, 2STKMP/JKG, IV/JDR, VI/JDR og VII/JDR samt 2SPJESK/JDR.

2004: JGK blev nedlagt

Link: https://photos.google.com/share/AF1QipMa5r1TQ4b44TWG6ga1v1nsY-6HAJYZ1mUORhaumrVEb8tq8HxiV8SLYKRjaz6DqA/photo/AF1QipO5YHYIYaD_HhyMWpHBI8EkXZVP7zLDammtxW62?key=Umc3ekhGcTRaYTZqeDNyeWpzcEsxdy1DX2pSZDlB (side 5)

 

1 Sjællandske Kampgruppe

1983: 1 SKG blev oprettet med LG som ansvarlig regiment (Chef, stab, stabskompagni samt II/LG og III/LG)

1983: 1PNJESK/GHR blev overført fra MILREG V og udrustet med 8 stk Centurion MK V, hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved GHR og  3/I/LG blev designeret hertil.

1994: Overtager fra 2 Sjællandske Brigade, 10stk Centurion MK V.2DK

1996: 1PNJESK/GHR blev nedlagt sammen med resten af 1SKG

2 Sjællandske Kampgruppe

1983: 2 SKG blev oprettet med GHR som ansvarlig regiment (Chef, stab, stabskompagni samt II/GHR og IV/GHR)

1983: 2PNJESK/GHR blev overført fra MILREG IV og udrustet med 8 stk Centurion MK V, hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved GHR blev designeret hertil.

1994: Overtager fra 2 Sjællandske Brigade, 8stk Centurion MK V.2

1997: 2 Sjællandske Kampgruppe blev udrustet med 18 stk M/41DK1, organiseret i to lette kampvongseskadroner (LKVGESK), efter at III/GHR var blevet udrustet med Leopard1A5. Hjemsendt personel fra III/GHR blev designeret til eskadronerne.

2000: Eskadronerne blev nedlagt, og M/41DK1 blev udfastet.

2000: SGK er uden panserede enheder og LG opstiller: Chef, stab, 7STKMP/SKG, II/LG, IV/LG og V/LG samt 7SPJESK/GHR.

3 Sjællandske Kampgruppe

1983: 3 SKG blev oprettet med DLR som ansvarlig regiment (Chef, stab, stabskompagni samt III/DLR og IV/DLR)

1983:  3PNJESK/GHR blev oprettet og udrustet med 8 stk Centurion MK V, hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved GHR og 3/I/DLR (og 3/I/FAFR) blev designeret hertil.

1994: Overtager fra 2 Sjællandske Brigade, 10stk Centurion MK V.2DK

1996: LG overtager opstillingsansvaret af 3SKG med II/LG og III/LG.

1996: 3PNJESK/GHR blev nedlagt.

 

4 Sjællandske Kampgruppe

1983: 4 SKG blev oprettet med SJLR som ansvarlig regiment (Chef, stab, stabskompagni samt III/SJLR og IV/SJLR)

1983: 4PNJESK/GHR blev oprettet og udrustet med 8 stk Centurion MK V, hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved GHR og 3/I/SJLR blev designeret hertil.

1990: I forbindelse med at 4SKG blev overført til Jylland, blev navnet ændret til 4 Kampgruppe (4KG).Det er uvist om GHR stadig er opstillende myndighed.

1994: PNJESK/4KG blev nedlagt. 

 

PNJESK/PLR (1/VI/JDR)

PNJESK/PLR, brugte mærket svarende til 5UAFD/I/PLR

PNJBTN/JDIV

1986: VI/JDR blev oprettet som panserjagerbataljon med fem eskadroner. hvorefter man skulle bruge nogle nye besætninger til mobiliseringen

1986:  Prinsens Livregiment fik opgaven at uddanne besætninger i rammen af 1PNJESK/VI/JDR. Til det blev de første 2 års konstabler i Danmark ansat til uddannelse, med henblik på hjemsendelse efter at skulle være færdig uddannet efter 2 år. I oktober blev PNJESK/PLR aktiveret på Varde kaserne, kadren var primært leopard1A3 kommandøre fra 1/I/PLR, men andre jyske regimenter stillede også kommandøre til uddannelsen.

1986-87: PNJESK blev udrustet med 10 gamle Centurion Mk V som havde stået på depot, men man skiftede rør til 105mm, hvorfor PNJESK/PLR (1/VI/JDR) skulle ha været eneste eskadron i bataljonen med Centurion Mk V/2. For at holde eskadronen kørende med 10 vogne blev der brugt 18 vogne, hvor der blev skiftet mellem de to rør typer hvis en besætning skulle skifte vogn.  

1987: Efter et års tid, afbrød man det to årige uddannelse forløb og de fleste af  konstablereleverne fik nye kontrakter ved Konges Jyske Fodregiment, enten som PNINF'er i Fredericia eller ved 3/I/KJFR som også lå i på Varde kaserne.

1994: 1/VI/JDR blev formendtlig udrustet med Centurion Mk V/2DK

1996 1/VI/JDR blev nedlagt fra mobiliseringen.

2/VI/JDR

PNJBTN/JDIV

1986: 2/VI/JDR  blev oprettet og udrustet med 10 Centurion Mk V (84mm kanon)

1994: 2/VI/JDR blev formendtlig udrustet med Centurion Mk V/2DK (105mm kanon)

1996 2/VI/JDR blev nedlagt fra mobiliseringen

3/VI/JDR

PNJBTN/JDIV

1986: 3/VI/JDR blev oprettet og udrustet med 10 Centurion Mk V (84mm kanon)

1994: 2/VI/JDR blev formendtlig udrustet med Centurion Mk V/2DK (105mm kanon)

1996 3/VI/JDR blev nedlagt fra mobiliseringen.

4/VI/JDR

PNJBTN/JDIV

1986: 4/VI/JDR blev oprettet og udrustet med 10 Centurion Mk V (84mm kanon)

1994: Nedlagt fra mobiliseringen, da man reducerede størrelsen af VI/JDR fra 5 eskadroner til 3 eskadroner.

 

5/VI/JDR

PNJBTN/JDIV

1986: 5/VI/JDR blev oprettet og udrustet med 10 Centurion Mk V (84mm kanon)

1994: Nedlagt fra mobiliseringen, da man reducerede størrelsen af VI/JDR fra 5 eskadroner til 3 eskadroner.

4/IV/FLR (4/IV/SLFR)

MOTINFBTN/JDIV

1986: 4/IV/FLR blev oprettet og udrustet med 10 Centurion Mk V (84mm kanon). Resten af bataljonen beståd af et stabskompagni og tre motoriseret infanterikompagnier 

1991: Ved nedlæggelse af Fynske Livregiment blev MOTINFBTN/JDIV overført til IV/SLFR.

1994: 4/IV/SLFR blev nedlagt fra mobiliseringen. Resten af Bataljonen forsatte som MOTINFBTN/JDIV uden pansejagereskadron frem til 1996.