PNJESK/PLR (1/VI/JDR)

PNJESK/PLR, brugte mærket svarende til 5UAFD/I/PLR

PNJBTN/JDIV

1986: VI/JDR blev oprettet som panserjagerbataljon med fem eskadroner. hvorefter man skulle bruge nogle nye besætninger til mobiliseringen

1986:  Prinsens Livregiment fik opgaven at uddanne besætninger i rammen af 1PNJESK/VI/JDR og til det blev de første 2 års konstabler i Danmark ansat til uddannelse, med henblik på hjemsendelse efter at skulle være færdig uddannet 2 år senere. I oktober blev PNJESK/PLR aktiveret på Varde kaserne. Kadren var primært leopard kommandøre fra 1/I/PLR, men andre jyske regimenter stillede også kommandøre til uddannelsen.

1986-87: PNJESK blev udrustet med 10 gamle Centurion Mk V som havde stået på depot, men man skiftede rør til 105mm, hvorfor PNJESK/PLR (1/VI/JDR) skulle ha været eneste eskadron i bataljonen med Centurion Mk V/2. For at holde eskadronen kørende med 10 vogne blev der brugt ialt 18 vogne, hvor der blev skiftet mellem de to rør typer hvis en besætning skulle skifte vogn.  

1987: Efter et års tid, afbrød man det to årige uddannelse forløb og de fleste af de nye konstabler fik nye kontrakter ved Konges Jyske Fodregiment som PNINF'er i Fredericia eller ved 3/I/KJFR som også lå i på Varde kaserne.

1992: 1/VI/JDR blev nedlagt fra mobiliseringen.

2/VI/JDR

PNJBTN/JDIV

1986: VI/JDR bliver oprettet som panserjægerbataljon med fem eskadroner i bataljonen.

1986: 2/VI/JDR blev udrustet med 10 Centurion Mk V (84mm kanon)

1992: Nedlagt fra mobiliseringen.

3/VI/JDR

PNJBTN/JDIV

1986: VI/JDR bliver oprettet som panserjægerbataljon med fem eskadroner i bataljonen.

1986: 3/VI/JDR blev udrustet med 10 Centurion Mk V (84mm kanon)

1992: Nedlagt fra mobiliseringen.

4/VI/JDR

PNJBTN/JDIV

1986: VI/JDR bliver oprettet som panserjægerbataljon med fem eskadroner i bataljonen.

1986: 4/VI/JDR blev udrustet med 10 Centurion Mk V (84mm kanon)

1992: Nedlagt fra mobiliseringen.

 

5/VI/JDR

PNJBTN/JDIV

1986: VI/JDR bliver oprettet som panserjægerbataljon med fem eskadroner i bataljonen.

1986: 5/VI/JDR blev udrustet med 10 Centurion Mk V (84mm kanon)

1992: Nedlagt fra mobiliseringen.

MILREG I (Nordjylland)

1953: Oprettet som mobiliserings enhed, med 8stk M10 Achilles, opstillet af JDR(måsk3PNJESK/JDR) eskadronen blev frisket af personel fra 1PNJESK/JDR.

1979: Opstillings ansvaret overgår til DRLR da M10 Achilles bliver udfaset fra mobiliseringen. Eskadronen bliver udrustet med 8 stk Centurion MK V og hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved 3/I/DRLR blev designeret hertil.

1986: Eskadronen blev nedlagt og materielet omfordelt til VI/JDR

Link: http://issuu.com/gyldenloeve/docs/gyldenloeve1-14

 

MILREG II (Midtjylland)

1953: Oprettet som mobiliserings enhed, med 8stk M10 Achilles, opstillet af JDR (måske 2PNJESK/JDR) eskadronen blev frisket af personel fra 1PNJESK/JDR.

1979: Opstillings ansvaret overgår til PLR da M10 Achilles bliver udfaset fra mobiliseringen. Eskadronen bliver udrustet med 8 stk Centurion MK V og hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved 3/I/PLR blev designeret hertil.

1986: Eskadronen blev nedlagt og materielet omfordelt til VI/JDR

 

MILREG III (Syd og Sønderjylland)

1953: Oprettet som enhed i stående styrke (måske 1PNJESK/JDR)

1967: Eskadronerne bliver lagt i mølposen.

1979: M10 Achilles bliver udfaset fra mobiliseringen.

1979: Opstillings ansvaret overgår til KJFR og to eskadronen blev opstillet med hver 12stk Centurion MK V og hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved 3/I/KJFR og eskadroner fra JDR blev designeret hertil.

1986: De to eskadroner blev nedlagt og materielt omfordelt til  VI/JDR

 

MILREG IV (Fyn)

1953:  Oprettet som enhed i stående styrke, med 8stk M10 Achilles, opstillet af GHR (2PNJESK/GHR) med garnison i Næstved. 

1967: Måske bliver eskadronen lagt i mølposen.

1979: M10 Achilles bliver udfaset fra mobiliseringen.

1979: Opstillings ansvaret overgår til FLR og to eskadronen blev opstillet med hver 12stk Centurion MK V og hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved 3/I/FLR og eskadroner fra JDR blev designeret hertil.

1992: Opstillings ansvaret overgår til JDR, personel fra nedlagte VI/JDR er med til at friske de to eskadroner.

1994: De to PNJESK bliver udrustet med M41DK1 og designeret som lette kampvognseskadroner (LKVGESK) og hjemsendt personel der har gjort tjeneste ved V/JDR (OPKBTN) blev designeret hertil.

2000: de to lette eskadronerne blev nedlagt, og M/41DK1 blev udfastet.

MILREG V (Sjælland)

1953: Oprettet som enhed i Stående styrke med 8stk M10 Achilles, opstillet af GHR (1PNJESK/GHR).

1967: Eskadronen bliver lagt i mølposen

1979: M10 Achilles bliver udfaset fra mobiliseringen. 

1979: Yderligere to eskadroner bliver opdtillet i regionen, en blev udrustet med 8stk Centurion MK V og de to andre med hver 12 stk. Hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved GHR, SJLR og FAFR blev designeret hertil.

1983: Eskadronerne blev overflyttet fra regionen til tre af de fire nyoprettet Sjællandske kampgrupper.

 

MILREG VI (Nordsjælland & Hovedstadsområdet)

1953: Oprettet som mobiliserings enhed med 8stk M10 Achilles, opstillet af GHR (3PNJESK/GHR).

1979; M10 Achilles bliver udfaset fra mobiliseringen.

1979: Yderligere en eskadron blev opdtillet i regionen, en blev udrustet med 8stk Centurion MK V og den anden med 12 stk. Hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved GHR, DLR og LG blev designeret hertil.

1983: Eskadronenerne blev overflyttet til en af den fire nyoprettet Sjællandske kampgrupper.

MILREG VII (Bornholm)

1979: Panserjagereskdron/Bornholms Værn blev oprette som Mobiliseringseskadron

1980: 26 oktober ankommer 12 stk Centurion Mk V til Bornholm. GHR havde opstillings ansvaret og personel der har gjordt tjeneste ved eskadroner i GHR bliver designeret hertil.

1986: Eskadronen bliver nedlagt 

1987: Centurion'erne blev overflyttet fra Bornholm til Jylland hvor de skulle indgå i den     nyoprettet PNJBTN/JDIV 

Link: http://fliphtml5.com/kyqx/ebvt/basic (side 14)

1 Sjællandske Kampgruppe

1983: 1 SKG blev oprettet med LG som ansvarlig regiment (Chef, stab, stabskompagni samt II/LG og III/LG)

1983: 1PNJESK/GHR blev overført fra MILREG V og udrustet med 8 stk Centurion MK V, hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved GHR og  3/I/LG blev designeret hertil.

1994: Overtager fra 2 Sjællandske Brigade, 10stk Centurion MK V.2DK

1996: PNJESK blev nedlagt sammen med resten af 1SKG

2 Sjællandske Kampgruppe

1983: 2 SKG blev oprettet med GHR som ansvarlig regiment (Chef, stab, stabskompagni samt II/GHR og IV/GHR)

1983: 2PNJESK/GHR blev overført fra MILREG IV og udrustet med 8 stk Centurion MK V, hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved GHR blev designeret hertil.

1994: Overtager fra 2 Sjællandske Brigade, 10stk Centurion MK V.2DK

1997: 2 Sjællandske Kampgruppe blev udrustet med 18 stk M/41DK1, organiseret i to lette kampvongseskadroner (LKVGESK), efter at III/GHR var blevet udrustet med Leopard1A5, og hjemsendt personel fra III/GHR blev designeret hertil.

2000: Eskadronerne blev nedlagt sammen med resten af 2SKG, og M/41DK1 blev udfastet.

3 Sjællandske Kampgruppe

1983: 3 SKG blev oprettet med DLR som ansvarlig regiment (Chef, stab, stabskompagni samt III/DLR og IV/DLR)

1983: 3PNJESK/GHR blev overført fra MILREG VI og udrustet med 8 stk Centurion MK V, hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved GHR og 3/I/DLR (og 3/I/FAFR) blev designeret hertil.

1994: Overtager fra 2 Sjællandske Brigade, 10stk Centurion MK V.2DK

1996: LG overtager opstillingsansvaret af 3SKG med II/LG og III/LG (PNJESK dog stadig ved GHR)

1996: 3PNJESK/GHR blev nedlagt.

2000: SGK er uden panserede enheder og LG opstiller: Chef, stab, 7STKMP/SKG, II/LG, IV/LG og V/LG samt 7SPJESK/GHR.

4 Sjællandske Kampgruppe

1983: 4 SKG blev oprettet med SJLR som ansvarlig regiment (Chef, stab, stabskompagni samt III/SJLR og IV/SJLR)

1983: 4PNJESK/GHR oprettet med 8 stk Centurion MK V, hjemsendt personel der har gjordt tjeneste ved GHR og 3/I/SJLR blev designeret hertil.

1990: I forbindelse med at 4SKG blev overført til Jylland med nyt navn 4 Kampgruppe (4KG), blev 4PNJESK/GHR nedlagt i slutningen af 1990 efter CFE-aftalen blev underskrevet. 

 

Jyske Kampgruppe

1983: JKG blev oprettet med JDR som ansvarlig regiment (Chef, stab, stabskompagni samt IV/JDR andre bataljoner er IV/PLR og III/KJFR)

1983: Ukendt myndighed for opstillings ansvaret af PNJESK/JGK med 10 stk Centurion Mk V.

1991: JDR for yderelig ansvar af JGK (Chef, stab, stabskompagni samt IV/JDR og nye VII/JDR)

1993: PNJESK/JGK Muligvis udrustet med Centurion Mk V/2 efter PNJBTN/JDIV blev nedlagt

1996: PNJESK/JGK blev nedlagt sidst i december.

1997: JKG for tildelt II/DRLR som en fuld enkadreret panserinfanteribataljon, de andre to bataljoner er nu IV/DRLR og IV/JDR

2000: JGK er uden panserede enheder og JDR opstiller: Chef, stab, 2STKMP/JKG, IV/JDR, VI/JDR og VII/JDR samt 2SPJESK/JDR.

Link: http://www.jdrhistorie.dk/64530105 (Dog uden referance til PNJESK)