Organisation 1953-1955

17 Besætninger i 4ESK (fra 1953-1955)

Den første kampvognseskadron blev udrustet med 8 stk M4 Sherman og placeret ved Hærens Kamp Skole i Oksbøl, denne "prøve" eskadron bragte erfaringer og blev brugt til uddannelse af de officerer og befalingsmænd der skulle starte de ny Centurion eskadroner op ved JDR og GHR

De første eskadronerne blev oprettet i 1953 med tre delinger a' fem kampvogne, samt to kampvogne i kommandodelingen således at der har været 17 kampvogen i en eskadron. Det var dog ikke alle eskadroner der var aktive da ikke alle af de planlagte 216 centurion var kommet til Danmark.

De to regimenter havde fra 1953 hver en panserbataljon(med 4 KVGESK), en motorvognsbataljon og et antal selvstændige opklaringseskadroner.

 

Vestre-Korps  Østre-Korps  HKS (52-54)    
PNBTN: 1ESK/JDR 1ESK/GHR  ESK/HKS    
  2ESK/JDR 2ESK/GHR      
  3ESK/JDR 3ESK/GHR      

 

4ESK/JDR 4ESK/GHR      

Organisation 1955-1961

14 besætninger i en KVGESK(fra 1955 til 1964)

Allerede fra 1955 bliver der oprette flere panserbataljoner og man omfordeltet matrielet og personel, fra 4ESK/JDR og 4ESK/GHR til de nye eskadroner, samtidige reducerede man antallet fra 17 til 14 kampvogne (tre delinger a' fire kampvogne, samt to kampvogne i kommandodelingen). 

Ca fra 1957 var alle 216 Centution kampvogne kommet til Danmark

 

Vestre-Korps 2 Division  3 Division Østre-Korps 6 Division 
PNBTN: 1/I/JDR 1/III/JDR 1/II/JDR 1/I/GHR  1/II/GHR
  2/I/JDR 2/III/JDR 2/II/JDR 2/I/GHR 2/II/GHR
  3/I/JDR 3/III/JDR 3/II/JDR 3/I/GHR 3/II/GHR

 

         

 

 

Organisation 1961-1964

 

1JBDE
2JBDE 3JBDE 1SBDE 2SBDE
PNBTN: 1/I/JDR 1/III/JDR 1/II/JDR 1/I/GHR  1/II/GHR
  2/I/JDR 2/III/JDR 2/II/JDR 2/I/GHR 2/II/GHR
  3/I/JDR 3/III/JDR 3/II/JDR 3/I/GHR 3/II/GHR

 

         

1965-1967

Brigaderne blev oprettet i 1961 hver med en panserbataljon dog ikke 3 Sjællandske Brigade, der ingen panserede enheder havde i perioden 1961-68  Hele III/JDR var i mobiliseringen sammen med resten af 3 Jyske Brigade.

I 1964 begyndet man at upgradere Mk V til Mk V/2 og i 1965 reducerede man igen antalet af kampvogne fra 14 til 10 stk pr eskadron, dermed fik hver bataljon (igen) en fjerde eskadron

 

1JBDE  2JBDE 3JBDE 1SBDE  2SBDE
PNBTN: 1/I/JDR 1/II/JDR 1/III/JDR 1/I/GHR  1/II/GHR
  2/I/JDR 2/II/JDR 2/III/JDR 2/I/GHR 2/II/GHR
  3/I/JDR 3/II/JDR 3/III/JDR 3/I/GHR 3/II/GHR

 

4/I/JDR 4/II/JDR 4/III/JDR 4/I/GHR 4/II/GHR

1968-1976

Ved indførelse af forsvarsloven af 1968 hvor panserinfanteribataljonerne blev oprette, blev det besluttet at infanteriregimenterne også skulle havde en kampvognseskadron til deres panserinfanteribataljoner, det betød en omfordeling af eskadroner fra JDR og GHR til næsten alle infanteriregimenter. Kampvognen med dozer blev tildelt til bjægningssektionerne ved Stabskompagni/Eskadron.

3 Sjællandske Brigade fik tilført en panserbataljon i 1969, denne bataljon har ikke været andet end en mobiliserings panserbataljon med kampvognene(Mk V) på depot. 3 Sjællandske Brigaden blev nedlagt i 1974 (I 1974 blev betegnelsen III/GHR oprette som som en opklaringsbataljon ved sammenlægningen af 4, 5 og 6 OPKESK) 

3 Jyske Brigade fik oragnisatorisk først sine to panserinfanteribataljoner i 1973.

  1JBDE 2JBDE 3JBDE 1SBDE 2SBDE 3SBDE
PNBTN: 1/I/JDR 1/II/JDR 1/III/JDR 1/I/GHR 1/II/GHR 1/III/GHR
  2/I/JDR 2/II/JDR 2/III/JDR 2/I/GHR 2/II/GHR 2/III/GHR
             
PNINFBTN: 3/I/FLR 3/I/DRLR 3/I/KJFR 3/I/LG 3/I/DLR NIL
             
PNINFBTN: NIL NIL 3/I/PLR 3/I/FAFR 3/I/SJLR NIL

1976-1986

De jyske eskadroner med Leopard1 vogne

Mellem 1976 og 1979 fik eskadronerne i de tre jyske brigader, de første 120 stk Leopard1A3, og samtidigt fik 1 og 2 Jyske Brigader tilført yderelig en PNINFBTN hver i 1979 (II/PLR og II/DRLR).  

I 1986 fik de to sjællandske panserbataljoner(I/GHR og II/SJLR) tilført den tredje eskadron. Dette kunne lade sige gøre da de 106 stk Centurions MK V2 blev fordelt på de 10 eskadroner i de to sjællandske brigader.

  1JBDE 2JBDE 3JBDE 1SBDE 2SBDE
PNBTN: 1/I/JDR 1/II/JDR 1/III/JDR 1/I/GHR 1/II/SJLR
  2/I/JDR 2/II/JDR 2/III/JDR 2/I/GHR 2/II/SJLR
           
           
PNINFBTN: 3/I/FLR 3/I/DRLR 3/I/KJFR  3/I/LG 3/I/SJLR
           
PNINFBTN: 3/II/PLR 3/II/DRLR 3/I/PLR  3/II/DLR 3/I/DLR

1987- 1990

 

  1JBDE 2JBDE 3JBDE 1SBDE 2SBDE
PNBTN: 1/III/JDR 1/II/JDR 1/I/JDR 1/I/GHR 1/II/SJLR
  2/III/JDR 2/II/JDR 2/I/JDR 2/I/GHR 2/II/SJLR
        3/I/GHR 3/II/SJLR
           
PNINFBTN: 3/I/FLR 3/I/DRLR 3/I/KJFR  3/I/LG 3/I/SJLR
           
PNINFBTN: 3/II/PLR 3/II/DRLR 3/I/PLR  3/II/DLR 3/I/DLR

1990-1994

Efter at kun 90 stk Centurions er upgraderet til Mk V/2DK er der kun fire eskadroner med  Mk V/2DK ved 2 Sjællandske Brigade 

FLR og KJFR bliver lagt ind under SLFR. PLR og DRLR overtager de to panserinfanteribataljoner.

  1JBDE 2JBDE 3JBDE 1SBDE 2SBDE
PNBTN: 1/III/JDR 1/II/JDR 1/I/JDR 1/I/GHR 1/II/SJLR
  2/III/JDR 2/II/JDR 2/I/JDR 2/I/GHR 2/II/SJLR
        3/I/GHR 3/II/SJLR
           
PNINFBTN: 3/III/PLR 3/I/DRLR 3/I/PLR 3/I/SJLR (4/I/LG)
           
PNINFBTN: 3/III/DRLR 3/II/DRLR 3/II/PLR  3/II/DLR 4/I/DLR

                                                                 

 

1994-1996

110 Leopard1A5 bliver købt og de gamle (120 stk) bliver upgraderet fra A3 til A5

Den Danske Internationale Brigade blev oprettet på baggrund af 2 Sjællandske Brigade.

1 juni for de tre PNBTN ved JDR  for deres tredje eskadron.

1/I/GHR er sidste eskadron til at køre i Centurion er 1 Sjælanske brigade 

  1JBDE 2JBDE 3JBDE 1SBDE DIB
PNBTN: 1/III/JDR 1/II/JDR 1/I/JDR 1/I/GHR 1/II/SJLR
  2/III/JDR 2/II/JDR 2/I/JDR 2/I/GHR 2/II/SJLR
   3/III/JDR  3/II/JDR 3/I/JDR      3/I/GHR        3/II/SJLR   
           
PNINFBTN: 3/III/PLR  3//I/DRLR 3/I/PLR  3/IV/GHR 3/I/SJLR
           
PNINFBTN:

3/III/DRLR 

3/II/DRLR 3/II/PLR  3/II/DLR 3/I/DLR

 

1997-2000

2 Jyske Brigade bliver nedlagt og  II/JDR overgår til at være PNBTN/DDIV og II/DRLR overgår til at være PNINFBTN/JGK 

1 Sjællandske Brigade bliv udruste med Leopard1A5 og lagt ind under Danske Division.

SLFR for som det sidste infanteriregiment en eskadron, dog opstillet af JDR

  1JBDE 3JBDE 1SBDE  PNBTN/DDIV DIB JKG
PNBTN: 1/III/JDR 1/I/JDR 1/I/GHR 1/II/JDR 1/II/SJLR  
  2/III/JDR 2/I/JDR 2/I/GHR 2/II/JDR 2/II/SJLR  
  3/III/JDR 3/I/JDR 3/I/GHR 3/II/JDR 3/II/SJLR  
             
PNINFBTN: 3/I/DRLR 3/I/PLR 3/II/DLR   3/I/SJLR 3/II/DRLR
             
PNINFBTN: 3/I/SLFR 3/II/PLR 3/IV/GHR    3/I/DLR  

                                                                       

2000-2005

DRLR og SLFR  bliver sammen lagt med PLR 

SJLR og DLR bliver sammelagt med GHR

Kampgruppe/Danske Division bliver oprettet og for tildelt en PNINFBTN som kommer fra JKG.

  1JBDE 3JBDE 1SBDE   PNBTN/DDIV  KG/DDIV DIB
PNBTN: 1/I/JDR 1/V/GHR 1/I/GHR 1/II/JDR   1/III/JDR
  2/I/JDR 2/V/GHR 2/I/GHR 2/II/JDR   2/III/JDR
  3/I/JDR 3/V/GHR 3/I/GHR 3/II/JDR

 

3/III/JDR
             
PNINFBTN: 3/I/PLR 3/IV/GHR 3/I/LG   3/V/PLR 3/II/GHR
             
PNINFBTN: 3/II/PLR 3/III/PLR 3/III/LG    

3/IV/PLR

 

2005-2011

Leoprad2A5 blev taget i brug 2005

  1 BDE

 2 BDE

     
PNBTN: 1/I/JDR        
  2/I/JDR        
  3/I/JDR        
           
PNINFBTN: 3/I/GHR        
           
PNINFBTN: 3/I/LG

 

2011-2014

   1 BDE  2 BDE    
PNBTN: 1/I/JDR        
  2/I/JDR        
  3/I/JDR        
           
PNINFBTN:    3/II/JDR      
           
   

 

Organisation 2014-

Med de erfaringer man har fået i med en kampvognsdeling udsent til ISAF i Afghaninstan, er antalet af kampvogne i eskadronerne således at der nu er tre delinger a' fire kampvogne pr deling og to kampvogne i kommandodelingen i alt 14 vogne. dette gør også at de to eskadroner har det samme antal vogen som det fleste andre NATO lande.  

   1 BDE  
PNBTN: 1/I/JDR        
  2/I/JDR